Program Občanské konzervativní strany

 

Svoboda, bezpečnost, mír a blahobyt České republiky a jejích obyvatel jsou pravidla a kritéria pro naše činy jako sociální, pro podnikatelské a vlastenecké české politické síly.

Naše kořeny s bohatou historií a naše tradice jsou neoddělitelně spjaty s odpovědností, což hraje aktivní roli při formování budoucnosti pro příští generace.

Zavázali jsme se k naší vlasti České republice, v rámci česky mluvící jazykové a kulturní komunity v Evropě svobodných a spolupracujících národů.

Zavázali jsme se k svobodě a odpovědnosti jednotlivce a společnosti, demokracii, práva na svobodu a právního státu se zásadami tržního hospodářství a sociální spravedlnosti.

Zavázali jsme se k právu na sebeurčení a k zachování našich tradic, ochraně našeho pohledu na člověka a společnost, která zrála v našich tradicích a v naší historii po dlouhá staletí.

Svoboda je náš nejcennější majetek, který jsme v občanské revoluci v roce 1848 v rámci Rakouského mocnářství vybojovali a následně národnostně dokončili v roce 1918 vytvořením suverénního státu, Československé republiky. Naši svobodu budeme bránit kdykoliv to bude nutné, pokud to, čeho jsme dosáhli, je či bude v ohrožení.

Zavázali jsme se k ochraně naší vlasti, České republiky, naší národní identity, stejně jako našeho přirozeného živobytí.

Svoboda občanů je zajištěna a chráněna pomocí Ústavou daných práv, Listiny základních práv a svobod, právního demokratického státu, stejně jako skutečné společenství solidarity.

Rodina, jako partnerství mezi mužem a ženou se společnými dětmi, je přirozené jádro fungující společnosti, která ji udržuje pohromadě a která vzájemnou solidaritou mezi generacemi podtrhuje naši trvalou udržitelnost a sociální soudržnost.

Doporučujeme úspěchy v tržním hospodářství se sociální odpovědností, ochrany soukromého majetku a prosazování spravedlivého rozdělení příspěvků a dávek pro širokou veřejnost.

Účelem veřejné zdravotní péče je poskytnout občanům nejlepší možné preventivní, léčebnou a ošetřovatelskou péči.

Česká republika musí udělat vše, co je v jejích silách k ochraně území svého státu, udržovat jeho stabilitu a nabídnout občanům ochranu a pomoc v případě ohrožení či nebezpečí.

Rozvíjet společnost vyžaduje komplexní vzdělání, akademickou svobodu a nezávislé umění a kulturu.

Role České republiky ve světě musí být formována humanitární odpovědností a zachování českých zájmů.

Naše evropská politika a naše mezinárodní kontakty jsou založeny na sdružení svobodných a suverénních národů.

Autor článku: okstranacz