Kritizovat islám bude zřejmě zakázáno

Praha – Výbor pro média při Radě vlády ČR pro lidská práva chce zavést zákaz vysílání předsudků o etnických, náboženských nebo rasových menšinách. Výbor se rovněž setkal se zástupci Facebooku kvůli odstraňování negativních komentářů zaměřených proti muslimům.

Co z vyřčeného plyne?

Vracíme se s vládou ČSSD /vláda socialistů/ PŘED ROK 1989! Tato vláda za přihlížení hnutí Ano a vděčným členům i dřívější komunistické Národní fronty Lidovců hodlá zavést cenzuru ve smyslu: „Vše, co bude zaměřeno proti muslimům resp. proti systému PROIMIGRACE, bude zakázáno, trestně postihováno a ze sociálních sítí, ale i webů mazáno“. Kde to žijeme? Občanská konzervativní strana tedy veřejně vyzývá voliče, aby již procitli a spatřili realitu dnešní ČR, kde nám svoboda pod vládou ČSSD mizí přímo před našimi zraky. Nedopusťme, aby naší nečinností bylo možné opakovat únor 1948. Toto by nás postihlo všechny, buďme vlastenečtí a važme si svobody. Volme hlavou a ne prázdnými sliby jiných.