Schůzka s bavorskou AfD

17.7. jsme se sešli v Klatovech se Stefanem Protschkou (AfD) a projednávali průsečíky programů AfD a OKS a jednali o možné bližší spolupráci těchto politických stran. Závěrem Stefan poslal video pozdrav jak OKS tak také straně Úsvit národní koalice a popřál nám co nejlepší volební výsledek v říjnových krajských volbách. Vize AfD i OKS jsou velice podobné a tak bylo dohodnuto pokračovat v dalších schůzkách a to případně i za účastni rakouské FPO a vytvoření společné aliance.