OKS a Úsvit NK v německé tv stanici Phoenix

Německá tv stanice Phoenix přinesla obsáhlou reportáž o antiimigračních stranách v EU a jejich politice bojující proti bruselské slepé proazylové politice podporované většinou mainstreamových medií, která s sebou do EU přináší obrovská bezpečnostní rizika, jelikož je nekontrolovatelná a absolutně neřízená. Mezi tyto strany byly kromě např. FPO či AfD zařazeny také strany OKS či Úsvit NK. Reportáž tv Phoenix přinesla mimo jiné i záznam části partnerské schůzky mezi FPO a OKS s Úsvitem NK z rakouského parlamentu a diskuzí nad touto problematikou.